Bestuursverslagen

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging is voor haar financiering afhankelijk van subsidie van VWS, projectfinanciering, de contributiebijdrage van leden en donateurs en sponsoren. De vereniging maakt jaarlijks plannen voor het komende jaar en eens per vier jaar een meerjarenbeleidsplan.

Meerjarenbeleidsplan

In het kader van transparantie geeft de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) een helder overzicht van haar activiteiten. Het beleid en de kerntaken voor de komende jaren vindt u hier.

Bestuursverslag

Elk jaar geeft de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) een overzicht van haar activiteiten en de behaalde resultaten in het Bestuursverslag, dat bestaat uit een tekstueel deel en een financieel deel en is opgesteld conform de wettelijke voorschriften. Alle hieronder vermelde bestuursverslagen zijn goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering , waarmee het bestuur van de Vereniging décharge is verleend.

 

 

Contactgegevens

Van Boetzelaerlaan 24 J
3828 NS HOOGLAND
Tel: 085 - 27 34 988
E-mail: ofni.[antispam].@leverpatientenvereniging.nl
KvK: 40535249
Bank: NL 44 INGB 0000 361 038
ANBI: 820220619

Volg ons op

 
 

De NLV is verbonden aan:

 

De NLV is lid van:

easl-classic
 
Logo eurordis
nvh-logo 2
 
logo-world-hepatitis-alliance-small2
ern-ern-rare-liver-logo
 
patientenfederatie-nederland-logo-thumb2

ESPGHAN